Bookmark and Share
Lokalizacja
Lokalizacja

Ulica Szeroka

Przy samej ulicy Szerokiej znajdują się cztery bożnice. Najstarsza - Stara Bożnica, zniszczona podczas wojny, została odrestaurowana i dziś mieszczą się tam zbiory judaistyczne Muzeum Historycznego Krakowa. Jedyną czynną obecnie ortodoksyjną bożnicą jest Bożnica Remuh (ul. Szeroka 40). W pobliżu znajduje się jeden z najstarszych w Europie i w Polsce cmentarzy żydowskich, na którym grzebano Żydów od połowy XVI do połowy XIX wieku. Jednakże najstarszy, a zarazem pierwszy cmentarz żydowski mieścił się obok nieistniejącego już stawu poza murami miejskimi od strony północno wschodniej, w okolicach dzisiejszej ulicy Dajwór. W roku 1800 powstał nowy cmentarz przy ulicy Miodowej 55. Natomiast przy ul. Szerokiej 6 była mykwa - rytualna łaźnia dla mężczyzn i kobiet .(Źródło Wikipedia)

Rezerwacja
Rezerwacja

Rezerwacja On-line

Wybierz czas planowanego pobytu
i zarezerwuj pokoj on-line.

Kontakt
Kontakt

Dom Casimi, ul. Szeroka 7/8, 31-053 Krakow
Tel.: +48 12 426 11 93
Fax: +48 12 426 11 94
E-mail: casimi@casimi.pl